Tečaj angleščine je dobra priložnost za usvojitev novih struktur in ponovitev že znanega. Ena izmed pogostih napak, ki se pojavlja pri učenju, je napačna raba besed historic in historical, ki imata podoben, a vseeno različen pomen.

Katera oblika je pravilna?

  1. The Leaning Tower in Pisa is one of the most famous historic buildings in Italy.
  2. The Leaning Tower in Pisa is one of the most famous historical buildings in Italy.
Kliknite za pravilen odgovor.
V tem primeru sta pravilni obe rešitvi! Zakaj?

Če uporabimo pridevnik historic, želimo poudariti, da gre za zgodovinsko pomembno stvar oz. nekaj, kar je na zgodovino močno vplivalo.

Pridevnik tako uporabljamo, ko govorimo o ljudeh, krajih ali dogodkih, ki so zgodovinsko pomembni, ne moremo pa ga uporabiti kar za vse, kar se nanaša na preteklost – s historic imenujemo le tiste stvari in ljudje, ki imajo v zgodovini pomembno mesto.

V prvem primeru je tako poudarek na tem, da je poševni stolp v Pisi ena izmed najbolj znanih stavb, ki so vplivale na zgodovino Italije.

Če pa uporabimo pridevnik historical, želimo povedati, da gre za nekaj zgodovinskega, torej kar se je zgodilo v preteklosti.

V drugem primeru tako želimo povedati, da je poševni stolp ena izmed najbolj znanih stavb, ki so bile zgrajene v preteklosti v Italiji, ne pripisujemo pa ji zgodovinsko pomembnih vplivov.

Tečaj angleščine obogati vaše besedišče in razreši dvome o pomenu besed. Novousvojeno besedišče v Linguli zvadite prek pogovora.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.