Historic ali historical? Kaj izbrati?

Vaje za angleščino so dobra priložnost, da obnovite in utrdite svoje znanje angleščine. Ena izmed pogostih napak, ki se pojavlja pri učenju, je napačna raba besed historic in historical, ki imata podoben, a vseeno različen pomen.

Katera oblika je pravilna?

  1. The Leaning Tower in Pisa is one of the most famous historic buildings in Italy.
  2. The Leaning Tower in Pisa is one of the most famous historical buildings in Italy.
Kliknite za pravilen odgovor.
V tem primeru sta pravilni obe rešitvi! Zakaj?

Če uporabimo pridevnik historic, želimo poudariti, da gre za zgodovinsko pomembno stvar oz. nekaj, kar je na zgodovino močno vplivalo.

Pridevnik tako uporabljamo, ko govorimo o ljudeh, krajih ali dogodkih, ki so zgodovinsko pomembni, ne moremo pa ga uporabiti kar za vse, kar se nanaša na preteklost – s historic imenujemo le tiste stvari in ljudje, ki imajo v zgodovini pomembno mesto.

V prvem primeru je tako poudarek na tem, da je poševni stolp v Pisi ena izmed najbolj znanih stavb, ki so vplivale na zgodovino Italije.

Če pa uporabimo pridevnik historical, želimo povedati, da gre za nekaj zgodovinskega, torej kar se je zgodilo v preteklosti.

V drugem primeru tako želimo povedati, da je poševni stolp ena izmed najbolj znanih stavb, ki so bile zgrajene v preteklosti v Italiji, ne pripisujemo pa ji zgodovinsko pomembnih vplivov.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Vaje za angleščino za tekoče izražanje

Vaje za angleščino nam pomagajo do boljšega znanja in suverenega izražanja v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.