Tečaj angleščine nas vedno znova postavlja pred nove izzive. Mednje sodijo tudi idiomi, ki se v angleščini zelo veliko uporabljajo. Gre za ustaljene fraze, sestavljene iz besed, ki v dobesednem prevodu skupaj nimajo smisla, imajo pa preneseni pomen. Večinoma imajo v slovenščini čisto drugačen prevod, včasih pa sta si lahko angleška in slovenska ustreznica zelo podobni.

Katero angleško besedo za hrano bi uporabili pri prevodu naslednjih idiomov v angleščino?

1. Odločitev se je izkazala za vroč kostanj. (težka odločitev)

The decision has proved to be a hot __________.

  • chestnut
  • potato

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

The decision has proved to be a hot potato.

2. Za tiste, ki so se učili, je bil izpit mala malica. (lahek)

The exam was a piece of _________ for those who had studied.

  • cake
  • bread

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

The exam was a piece of cake for those who had studied.

3. Marijine zgodbe moraš vedno vzeti s ščepcem soli. (ni ji vsega za verjeti)

Mary’s stories need to be taken with a pinch of __________.

  • salt
  • sugar
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

Mary’s stories need to be taken with a pinch of salt.

4. Njene knjige gredo vedno za med. (se dobro prodajajo)

Her books always sell like hot _________.

  • honey
  • cakes
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

Her books always sell like hot cakes.

5. Naše stranke so naš vsakdanji kruh. (izvor prihodka)

Our clients are our __________ and __________.

  • bread and butter
  • bread and milk
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

Our clients are our bread and butter.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.