Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Je pravilno interested ali interesting?

Katera oblika je pravilna?

 • Are you interested in languages?
 • Are you interesting in languages?
Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno: Are you interested in languages?

Interested je pridevnik in izraža odnos govorca do nekoga ali nečesa.

 • Primer: I’m interested in Chinese.

Interesting je prav tako pridevnik, označuje pa lastnost ljudi oziroma predmetov.

 • Primer: Chinese is a very interesting language.

Še nekaj primerov:

 • to amuse – zabavati
 • amused – ki se zabava
 • amusing – zabaven
 • to frighten – prestrašiti
 • frightened – prestrašen
 • frightening – strašljiv
 • to bore – dolgočasiti
 • bored – zdolgočasen
 • boring – dolgočasen
 • to surprise – presenetiti
 • surprised – presenečen
 • surprising – presenetljiv

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.

Naredite vajo s pridevniki v Virtualni Linguli.