Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Kaj je pravilno?
Are you interested in languages?
Are you interesting in languages?

Pravilno: Are you interested in languages?

Interested je pridevnik in izraža odnos govorca do nekoga ali nečesa.
Primer: I’m interested in Chinese.

Interesting je prav tako pridevnik, označuje pa lastnost ljudi oziroma predmetov.
Primer: Chinese is a very interesting language.

Še nekaj primerov:

 • to amuse – zabavati
 • amused – ki se zabava
 • amusing – zabaven
 • to frighten – prestrašiti
 • frightened – prestrašen
 • frightening – strašljiv
 • to bore – dolgočasiti
 • bored – zdolgočasen
 • boring – dolgočasen
 • to surprise – presenetiti
 • surprised – presenečen
 • surprising – presenetljiv

 

Naredite vajo s pridevniki v Virtualni Linguli.