Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Boste uporabili journey ali trip?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • The trip to my office takes an hour.
  • The journey to my office takes an hour.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • The journey to my office takes an hour.

Journey pomeni ponavadi daljše potovanje od točke A do točke B.

  • The journey takes 3 hours by plane, or 28 hours by bus.
  • He made the 200 mile journey by bike.

Primer 2:

  • We went on a trip to Paris.
  • We went on a journey to Paris.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • We went on a trip to Paris.

Trip pomeni potovanje s povratkom, ponavadi krajše razdalje in za manj časa.

  • You’re back from vacation! How was your trip?
  • I went on business trips to Switzerland and Germany last month.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.

Utrdite svoje znanje in naredite vajo.