Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Last in take sta glagola, ki označujeta trajanje. Katerega boste uporabili?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • The film lasts 2 hours.
  • The film takes 2 hours.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • The film lasts 2 hours.
Last uporabimo, ko nimamo nobenega vpliva na trajanje:

  • The lesson lasts 60 minutes.
  • The train ride lasts 2 hours.

Primer 2:

  • How long does it last you to get to work?
  • How long does it take you to get to work?

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • How long does it take you to get to work?
Take uporabimo, kadar smo aktivno vključeni v dogajanje in lahko posegamo v trajanje dogodka. Če za glagolom stoji osebni zaimek (me, you, him, her, us, them), moramo vedno uporabiti glagol take:

  • My homework usually takes me an hour everyday.
  • It takes me half an hour to get home from work.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.

Utrdite svoje znanje in naredite vajo v Virtualni Linguli.