Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Raje posodite ali si izposodite? Lend ali borrow? Kaj je pravilno?

  • Could you _________ me your umbrella?
  • Could I ___________ your umbrella?

 

Beseda lend se uporablja v pomenu »posoditi« (nekdo ti nekaj posodi) in jo uporabljamo s predlogom to.

  • Could you lend me your umbrella?
  • I didn’t steal the vase, Jack lent it to me.

 

Beseda borrow se uporablja v pomenu »izposoditi si« (nekaj si izposodiš od nekoga) in  jo uporabljamo s predlogom from.

  • Could I borrow your umbrella?
  • I borroweda book on the Masai from the library.

 

Shakespeare je v Hamletu zapisal življenjsko modrost:

Never a borrower nor a lender be. (slov. Nikoli si ne izposojaj niti ne posojaj.)

Rešite vajo v Virtualni Linguli.