Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Raje posodite ali si izposodite? Lend ali borrow? Kaj je pravilno?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • Could you borrow me your umbrella?
  • Could you lend me your umbrella?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Could you lend me your umbrella?
Beseda lend se uporablja v pomenu »posoditi« (nekdo ti nekaj posodi) in jo uporabljamo s predlogom to.

  • I didn’t steal the vase, Jack lent it to me.

Primer 2:

  • Could I borrow your umbrella?
  • Could I lend your umbrella?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Could I borrow your umbrella?
Beseda borrow se uporablja v pomenu »izposoditi si« (nekaj si izposodiš od nekoga) in  jo uporabljamo s predlogom from.

  • I borrowed a book on the Masai from the library.

Shakespeare je v Hamletu zapisal življenjsko modrost: Never a borrower nor a lender be. (slov. Nikoli si ne izposojaj niti ne posojaj.)

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.

Rešite vajo v Virtualni Linguli.