Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Boste uporabili look, see ali watch?

 • Let’s _____ a film tonight.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Let’s watch a film tonight.
Glagol watch pomeni gledati in se uporablja, ko nekaj gledamo prostovoljno, z namenom, npr.: televizijo, predstavo, film, … (watch a film / show / TV / people walking by). Ker gre za trajajočo dejavnost, se glagol watch večinoma uporablja v continuous obliki.

 • I was watching TV yesterday.
 • I am watching a film.
 • Please _____ at the camera.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Please look at the camera.
Glagol look pomeni pogledati nekaj prostovoljno, z namenom, in se velikokrat porablja v continuous obliki ali velelniku in mu sledi predlog at.

 • What are you looking at?
 • Look at this picture!
 • I can’t _____ anything on the screen.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • I can’t see anything on the screen.
Glagol see pomeni videti. Gre za dejanje, ki poteka neprostovoljno, spontano in se nikoli ne uporablja v continuous obliki.

 • Can you see that cloud?
 • Have you seen that film?

Naredite še vajo v Vitualni Linguli.

V Linguli je učenje angleščine prijetno, slovnico vas učimo prek pogovora, prijazni učitelji pa vas znajo motivirati, da tečaj z veseljem obiskujete.