Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Boste uporabili look, see ali watch?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 • Let’s look a film tonight.
 • Let’s see a film tonight.
 • Let’s watch a film tonight.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Let’s watch a film tonight.
Glagol watch pomeni gledati in se uporablja, ko nekaj gledamo prostovoljno, z namenom, npr.: televizijo, predstavo, film, … (watch a film / show / TV / people walking by). Ker gre za trajajočo dejavnost, se glagol watch večinoma uporablja v continuous obliki.

 • I was watching TV yesterday.
 • I am watching a film.

Primer 2:

 • Please look at the camera.
 • Please see at the camera.
 • Please watch at the camera.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Please look at the camera.
Glagol look pomeni pogledati nekaj prostovoljno, z namenom, in se velikokrat porablja v continuous obliki ali velelniku in mu sledi predlog at.

 • What are you looking at?
 • Look at this picture!

Primer 3:

 • I can’t look anything on the screen.
 • I can’t see anything on the screen.
 • I can’t watch anything on the screen.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • I can’t see anything on the screen.
Glagol see pomeni videti. Gre za dejanje, ki poteka neprostovoljno, spontano in se nikoli ne uporablja v continuous obliki.

 • Can you see that cloud?
 • Have you seen that film?

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.

Naredite še vajo v Vitualni Linguli.