Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Bo prav loose ali lose?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • Watch out so you don’t loose your keys.
  • Watch out so you don’t lose your keys.
Pravilen odgovor.
  • Watch out so you don’t lose your keys.
Lose je glagol, ki pomeni izgubiti.

  • As a little boy I always used to lose my glasses.
  • Chelsea lost to Arsenal.

Primer 2:

  • Do you like wearing loose trousers?
  • Do you like wearing lose trousers?
Pravilen odgovor.
  • Do you like wearing loose trousers?

Loose je pridevnik, ki pomeni ohlapen, sproščen, prost, svoboden:

  • There is a dangerous dog loose on the street.
  • The baby has a loose tooth.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.