made-of-made-fromUčenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Bo prav made of, made with ali made from?

Doughnuts are made _____ jelly or cream.

a) of       b) from       c) with

Kliknite za pravilen odgovor.

Doughnuts are made with jelly or cream.

Made with uporabimo, ko navedemo eno sestavino, ki je le del končnega izdelka. Če gre za glavno sestavino izdelka, uporabimo made from.

The painting was made with watercolors.

These pancakes were made with blueberries.

The chair is made _____ wood.

a) from       b) of       c) with

Kliknite za pravilen odgovor.

The chair is made of wood.

Made of uporabimo, kadar navedemo sestavni material predmeta, ki se med postopkom nastajanja predmeta ne spremeni.

The table is made of oak.

Windows are made of glass.

Cheese is made _____ milk.

a) of        b) from       c) with

Kliknite za pravilen odgovor.

Cheese is made from milk.

Made from uporabimo, ko navedemo sestavino predmeta, ki se je med postopkom nastajanja predmeta bistveno spremenila.

Cheese is made from milk.

Wine is made from grapes.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.