Manage ali achieve? Kaj je prav?

Vaje za angleščino so najboljši način, kako izboljšati svoje znanje slovnice in besedišča. Boste uporabili manage ali achieve?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 • Did you achieve to finish the project in time?
 • Did you manage to finish the project in time?

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Did you manage to finish the project in time?
Glagol manage se uporablja, ko govorimo o uspehu pri doseganju ciljev. Vedno mu sledi glagol v nedoločni obliki (manage to do).

 • The restaurant was extremely busy, but they managed to squeeze in a couple more people.
 • How did you manage to get such a great job?
 • How do you manage to work in this heat without air conditioning?

Primer 2:

 • Did you manage your results last year?
 • Did you achieve your results last year?

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Did you achieve your desired results last year?
Glagol achieve pomeni doseči, uspeti in se najpogosteje uporablja v ustaljenih besednih zvezah. Vedno mu sledi samostalnik (achieve results/success/goals)

 • We’ve achieved excellent results this year.
 • He’s already achieved his life’s main ambition, getting a job abroad.
 • Everybody wants to achieve success in life.
 • We’ve set ourselves a series of goals to achieve by the end of the month.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Vaje za angleščino za samozavestnejše izražanje

Vaje za angleščino so odličen način, da izboljšamo svoje znanje angleščine.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.