Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Na jezikovnih tečajih angleščine se pogosto srečamo z naslednjimi petimi napakami pri uporabi predlogov.

Preverite svoje znanje – jih delate tudi vi?

I was waiting for/on you for hours.

I was waiting for/on you for hours.

  1. I was waiting for/on you for hours.
Pravilen odgovor.
I was waiting for you for hours.
  1. This kind of behaviour is not typical for/of him.
Pravilen odgovor.

This kind of behaviour is not typical of him.

  1. Children depend on/of their parents.
Pravilen odgovor.

Children depend on their parents.

  1. He spent all his money for/on renovating the house.
Pravilen odgovor.

He spent all his money on renovating the house.

  1. We would like to discuss about/discuss the  matter briefly.
Pravilen odgovor.

We would like to discuss the matter briefly.

Napake najlažje odpravite z vajo, zato vas vabimo, da rešite nalogi (vaja 1, vaja 2), in to večkrat, dokler ne bodo vsi stavki pravilni. Glagol s predlogom si tako vtisnete v spomin in ga znate uporabiti tudi v drugem primeru. Enostavnejše rešitve žal ni.