Ali tudi vi delate teh pet pogostih napak v angleščini?

Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Pogosto se srečamo z naslednjimi napakami pri uporabi predlogov.

Preverite svoje znanje

Waiting for/waiting on

I was waiting for/on you for hours.

I was waiting for/on you for hours.

  • I was waiting for you for hours.
  • I was waiting on you for hours.
Pravilen odgovor.
I was waiting for you for hours.

Typical for/typical of

  • This kind of behaviour is not typical for him.
  • This kind of behaviour is not typical of him.
Pravilen odgovor.

This kind of behaviour is not typical of him.

Depend on/depend of

  • Children depend on their parents.
  • Children depend of their parents.
Pravilen odgovor.

Children depend on their parents.

Spend for/spend on

  • He spent all his money for renovating the house.
  • He spent all his money on renovating the house.
Pravilen odgovor.

He spent all his money on renovating the house.

Discuss about/discuss

  • We would like to discuss about/discuss the  matter briefly.
  • We would like to discuss about/discuss the  matter briefly.
Pravilen odgovor.

We would like to discuss the matter briefly.

Napake najlažje odpravite z vajo, zato vas vabimo, da rešite nalogi (vaja 1, vaja 2), in to večkrat, dokler ne bodo vsi stavki pravilni. Glagol s predlogom si tako vtisnete v spomin in ga znate uporabiti tudi v drugem primeru.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.