Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Pogosto se zatakne pri pravilni rabi fraznih glagolov oz phrasal verbs.

Katera oblika je pravilna?

  1. Look this sentence.
  2. Look at this sentence.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

Look at this sentence.

Ko nekaj gledamo, uporabimo frazo to look at.

  • Primer: I like looking at your smile.

Glagol look uporabimo z različnimi predlogi, s katerimi tvori frazne glagole: at, for, up, down, out, into, forward...

Izberite pravilno obliko.

  1. If you do not know what a word means, look it ____ in a dictionary.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

If you do not know what a word means, look it up in a dictionary.

to look up – poiskati informacijo, preveriti nekaj
  1. She always looked _____ _____ her father as he was the smartest person she knew.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

She always looked up to her father as he was the smartest person she knew.

to look up to – občudovati
  1. Could you please look _____ my fish while I am on holiday?

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

Could you please look after my fish while I am on holiday?

to look after – paziti na, skrbeti za
  1. I am looking _____ my glasses. Have you seen them anywhere?

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

I am looking for my glasses. Have you seen them anywhere?

to look for: iskati nekaj
  1. Look _____. That rock is about to fall.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

Look out. That rock is about to fall.

to look out – paziti, biti pozoren
  1. I am really looking ______ _____ Christmas. It is going to be wonderful.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

I am really looking forward to Christmas. It is going to be wonderful.

to look forward to – veseliti se nečesa

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.