Učenje angleščine se pogosto zatakne pri pravilni rabi fraznih glagolov oz phrasal verbs.

Frazne glagole se moramo naučiti na pamet, saj nam dobesedno prevajanje iz slovenščine žal nič ne pomaga. Bi znali uporabiti pravilnega?

I will be staying in London next weekend.

 1. Can you put me up for the night?
 2. Can you put me on for the night?

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

Can you put me up for the night?

to put sb up for the night – nekomu ponuditi prenočišče.

Bi znali uporabiti pravilnega v naslednjih primerih?

 1. Firefighters put _____ the fire.
 • out
 • away

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

Firefighters put out the fire.

to put out the fire – pogasiti ogenj
 1. His boss always puts him _____ in front of other employees.
 • off
 • down

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

His boss always puts him down in front of other employees.

to put somone down – poniževati, žaliti nekoga
 1. I had to put _____ my business trip until my child recovered from the flu.
 • aside
 • off

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

I had to put off my business trip until my child recovered from the flu.

to put off: prestaviti na kasnejši čas
 1. Our anti-drugs propaganda wants to put ____ health messages to the youth.
 • through
 • across

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

Our anti-drugs propaganda wants to put across health messages to the youth.

to put across a message – podati, prenesti sporočilo
 1. Your name was put _____ as a possible team leader.
 • forward
 • up

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

Your name was put forward as a possible team leader.

to put forward: predlagati

Preverite svoje znanje z vajo.