Vaje za angleščino so najboljši način, kako izboljšati svoje znanje slovnice in besedišča. Ena izmed pogostih napak, ki se pojavlja pri pisanju v angleščini, je napačna raba izrazov pool in poll, ki zvenita podobno, ampak pomenita nekaj povsem različnega.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  1. In the summer time, I enjoy sunbathing by the pooI.
  2. In the summer time, I enjoy sunbathing by the polI.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: In the summer time, I enjoy sunbathing by the pooI.

V zgornjem primeru uporabimo samostalnik pool, ki pomeni bazen, tolmun, mlako ali lužo.

Beseda pool pa lahko pomeni tudi zbir ali sklad, kot na primer:

  • Everybody puts some money into a common pool.

Primer 2:

  1. The pool showed that many people were against the use of weapons.
  2. The poll showed that many people were against the use of weapons.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: The poll showed that many people were against the use of weapons.

V zgornjem primeru uporabimo samostalnik poll, ki pomeni anketa ali javnomnenjska raziskava.

Če besedo uporabimo v množini, navadno pomeni tudi volišče, to go to the polls pa pomeni iti na volitve, kot na primer:

  • The country will go to the polls in July.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Vaje za angleščino, ki jih delamo redno, lahko korenito spremenijo uspeh našega sporazumevanja in nam dajo potrebno samozavest pri izražanju.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.