Pool ali poll? Za kaj se boste odločili?

Vaje za angleščino so najboljši način, kako izboljšati svoje znanje slovnice in besedišča. Ena izmed pogostih napak, ki se pojavlja pri pisanju v angleščini, je napačna raba izrazov pool in poll, ki zvenita podobno, ampak pomenita nekaj povsem različnega.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  1. In the summer time, I enjoy sunbathing by the pooI.
  2. In the summer time, I enjoy sunbathing by the polI.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: In the summer time, I enjoy sunbathing by the pooI.

V zgornjem primeru uporabimo samostalnik pool, ki pomeni bazen, tolmun, mlako ali lužo.

Beseda pool pa lahko pomeni tudi zbir ali sklad, kot na primer:

  • Everybody puts some money into a common pool.

Primer 2:

  1. The pool showed that many people were against the use of weapons.
  2. The poll showed that many people were against the use of weapons.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: The poll showed that many people were against the use of weapons.

V zgornjem primeru uporabimo samostalnik poll, ki pomeni anketa ali javnomnenjska raziskava.

Če besedo uporabimo v množini, navadno pomeni tudi volišče, to go to the polls pa pomeni iti na volitve, kot na primer:

  • The country will go to the polls in July.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Vaje za angleščino omogočajo boljše znanje jezika

Vaje za angleščino, ki jih delamo redno, lahko korenito spremenijo uspeh našega sporazumevanja in nam dajo potrebno samozavest pri izražanju.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.