Pridevniki na -ed ali -ing – kaj izbrati?

Vaje za angleščino vodijo k boljšemu znanju in samozavestnejšemu izražanju v angleščini. 5 minut vaj lahko na dolgi rok konkretno pripomore k uspehu. Znate pravilno uporabljati pridevnike? Nekateri od njih se v angleščini lahko končajo s končnico -ed ali -ing. Zelo pomembno je, da uporabimo pravilno obliko, saj je pri pridevnikih, ki se lahko končajo na obe končnici, velika razlika v pomenu.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  1. I am worried about her, she looks very ill.
  2. I am worrying about her, she looks very ill.

Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno: I am worried about her, she looks very ill.

Pridevnik worried opisuje občutke zaskrbljenosti o neki osebi oz. situaciji. Pridevnika worrying v tem primeru ne bi mogli uporabiti, saj ta opisuje skrb vzbujajočo situacijo, npr.:

The situation is becoming very worrying.

Primer 2:

  1. The movie wasn’t so good, but it got very excited towards the end.
  2. The movie wasn’t so good, but it got very exciting towards the end.

Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno: The movie wasn’t so good, but it got very exciting towards the end.

Pridevnik exciting opisuje film, ki je postal zanimiv. S tem pridevnikom torej opisujemo neko situacijo, ne pa občutkov, ki jih v nas vzbuja. Pridevnik excited pa opisuje naše občutke ob neki situaciji, zato ga tukaj ne moremo uporabiti, lahko pa bi rekli npr.:

I was very excited about the movie!

Primer 3:

  1. This book looks so bored, I don’t believe I will read it.
  2. This book looks so boring, I don’t believe I will read it.

Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno: I heard this book is boring, I don’t believe I will read it.

Pridevnik boring opisuje knjigo, ki je dolgočasna, s tem pridevnikom torej opisujemo lastnost te knjige. S pridevnikom bored pa opisujemo občutke, zato ga lahko uporabimo v primerih, ko želimo povedati, da je nekomu dolgčas, npr.:

I was so bored at home today that I cleaned the whole apartment.

Pridevniki, ki se končujejo na -ed, kot so confused, annoyed, bored, worried, interested, shocked, terrified, itd., torej opisujejo občutke ali stanje neke osebe.

S pridevniki, ki se končujejo na -ing, kot so confusing, annoying, boring, worrying, interesting, shocking, terrifying itd., pa opisujemo stvar, osebo ali situacijo, ki povzroča določene občutke.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Vaje za angleščino nas vodijo k samozavestnemu izražanju v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.