Angleščina in zaporedje pridevnikov

Vaje za angleščino nam pomagajo do boljšega znanja. Če angleščini namenimo vsak dan samo nekaj minut, bo učinek čez mesec dni zelo opazen. Tudi potem, ko že dobro obvladamo besedišče in slovnico, se lahko pojavijo težave, denimo pri pravilnem vrstnem redu pridevnikov, pri čemer nematerni govorci angleščine pogosto sploh ne opazimo, da je v našem stavku nekaj narobe.

So spodnji pridevniki postavljeni v pravilnem vrstnem redu?

Primer 1:

 • The quick brown fox jumped over the lazy dog.
 • I sold my old blue bike and bought a shiny new Italian Vespa.
 • English young promising actor debuted in the Woody Allen’s new movie.
Kliknite za pravilen odgovor.

Prva primera sta pravilna, medtem ko je tretji napačen.

V pomoč pri ugotavljanju pravilnega vrstnega reda nam je lahko naslednje vodilo: pridevniki, ki so samostalniku pomensko najbolj blizu ali so z njim neobhodno povezani, stojijo najbližje samostalniku, na primer:

 • large wooden chair

Beseda wooden, ki označuje material, je najbolj povezana s samostalnikom chair, zato ji pripada mesto neposredno ob samostalniku. Bolj ko je pridevnik oddaljen od samostalnika, lažje ga zamenjamo z drugim pridevnikom.

Kaj pa, če je klobuk tako old kot tudi ugly?

Primer 2:

 • an ugly old hat ali
 • an old ugly hat?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:
  • an ugly old hat.

Opišemo lepo Irko najprej kot visoko ali mlado?

Primer 3:

 • She was a beautiful tall thin young red-haired Irish woman ali
 • She was a beautiful young tall thin Irish red-haired woman?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:
 • beautiful tall thin young red-haired Irish woman.

V angleščini sicer zelo redko slišimo več kot tri pridevnike pred samostalnikom, najbolj pogosta je raba zgolj dveh pridevnikov, vseeno pa je treba upoštevati določen vrstni red.

Pridevniki si morajo slediti v naslednjem vrstnem redu, s tem da pridevnik, ki označuje namen, stoji ob samostalniku.

1 2 3 4 5 6 7 8
General
opinion
Specific
opinion
Size  Shape Age  Colour Nationality Material

Utrdite svoje znanje angleščine na temo zaporedja pridevnikov s kratkima vajama.

Vaje za angleščino za suvereno izražanje

Vaje za angleščino, ki jih delamo redno, lahko korenito spremenijo uspeh našega sporazumevanja in nam dajo potrebno samozavest pri izražanju.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.