Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Boste uporabili proceed ali precede?

učenje angleščine napake

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • Stone tools proceed bronze tools.
  • Stone tools precede bronze tools.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Stone tools precede bronze tools.
Precede je glagol, ki označuje, da se je nekaj zgodilo prej, da je bilo nekaj predhodno drugemu dejanju.

Primer 2:

  • Please proceed towards the exit.
  • Please precede towards the exit.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Please proceed towards the exit.
Proceed je glagol, ki pomeni, da se nekaj nadaljuje.

Naredite še vajo v Virtualni Linguli in preverite svoje znanje angleščine.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme. V Linguli vas slovnico učimo prek pogovora, prijazni učitelji pa vas znajo motivirati, da tečaj z veseljem obiskujete.