Učenje angleščine je pogosto povezano z dilemo, katero besedo uporabiti. Bo prav remember ali remind? Se spomnite ali opomnite?

  • Jane reminded/remembered me to book the table for tonight.
  • I reminded/remembered to book the table for tonight.

Pravilno:

  • Jane reminded me to book the table for tonight.
  • I remembered to book the table for tonight.

Glagol remind pomeni, da nekoga opomnimo oziroma spomnimo na nekaj in tako preprečimo, da bi tisto pozabil.

  • She reminded me to go to the shop.

V tem primeru mu sledi nedoločna oblika glagola (to go), še prej pa  vstavimo osebni zaimek (reminded me/her/myself to go (ali kakšen drug glagol)).

Z glagolom remind lahko tudi povemo, da nas stvar, oseba ali dogodek na nekaj spominja.

  • He reminds me of my brother.

Gre za ustaljeno frazo, v kateri moramo uporabiti predlog of.

Glagol remember pomeni spomniti oziroma spominjati se nečesa. Če se spomnimo nečesa, kar se je zgodilo v preteklosti, uporabimo obliko –ing.

  • He remembered seeing the film already.

Če pa se spomnimo, da moramo nekaj narediti v tem trenutku ali v prihodnosti, uporabimo nedoločnik.

  • He rememebred to post the letters. 

Naredite vajo v Virtualni Linguli. Za dostop se je treba prijaviti.