Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Boste rekli rise ali raise?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 • Did the price of milk raise?
 • Did the price of milk rise?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Did the price of milk rise?
Rise je glagol, ki pomeni rasti, dvigniti se, vzhajati.  Je nepravilen glagol z oblikami rise-rose-risen.

Velikokrat se uporablja v prenesenem pomenu:

 • His spirits rose when he saw her.
 • As he thought about her betrayal, his anger rose.
 • It was a big challenge, but he rose to the occasion.

Primer 2:

 • Did they rise the price of milk?
 • Did they raise the price of milk?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • Did they raise the price of milk?
Raise se uporablja kadar nekdo nekaj dvigne. Je prehoden glagol, ki mu vedno sledi samostalnik: raise a salary/a question/doubts…

 • He raised an interesting question.
 • If you have any questions, please raise your hand.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme. V Linguli vas slovnico učimo prek pogovora, prijazni učitelji pa vas znajo motivirati, da tečaj z veseljem obiskujete.