Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Boste rekli rise ali raise?

  • Did the price of milk _____?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Did the price of milk rise?
Rise je glagol, ki pomeni rasti, dvigniti se, vzhajati.  Je nepravilen glagol z oblikami rise-rose-risen.

Velikokrat se uporablja v prenesenem pomenu:

  • His spirits rose when he saw her.
  • As he thought about her betrayal, his anger rose.
  • It was a big challenge, but he rose to the occasion.
  • Did they ______ the price of milk?
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • Did they raise the price of milk?
Raise se uporablja kadar nekdo nekaj dvigne. Je prehoden glagol, ki mu vedno sledi samostalnik: raise a salary/a question/doubts…

  • He raised an interesting question.
  • If you have any questions, please raise your hand.

V Linguli je učenje angleščine prijetno, slovnico vas učimo prek pogovora, prijazni učitelji pa vas znajo motivirati, da tečaj z veseljem obiskujete.