Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Je prav social ali sociable?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • The Johnsons are very social people. They love giving parties.
  • The Johnsons are very sociable people. They love giving parties.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

  • The Johnsons are very sociable people. They love giving parties.

Sociable pomeni družaben, prijeten in večinoma označuje posameznikovo lastnost.
Alex is very sociable; he has many friends and is kind to everyone.

Alex is very sociable; he has many friends and is kind to everyone.

Primer 2:

  • The Johnsons lead a very active social life. They often throw parties.
  • The Johnsons lead a very active sociable life. They often throw parties.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

Social ima več pomenov:

Z njim označujemo družabne dejavnosti.

  • There were so many different social events to choose from on that cruise.

Lahko pa se nanaša na družbo (society) in označuje družbene pojave, lastnosti, dogodke …

  • Overpopulation is one of the most pressing environmental and social problems.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.