Tečaj angleščine je pravi pristop za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Pa tudi za odpravo pogostejših napak, kot je zamenjevanje besed tenant in tenet. Besedi zvenita podobno, a ju ne smemo zamenjevati.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • Landlords are looking for new tenants for the apartment.
  • Landlords are looking for new tenets for the apartment.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Landlords are looking for new tenants for the apartment.

V zgornjem primeru uporabimo samostalnik tenant, ki pomeni (pod)najemnik ali (pod)najemnica.

Tenant lahko uporabimo tudi kot glagol, ki pomeni najemati:

  • She tenants the land from a farmer.

Primer 2:

  • Trust is the main tenant of every relationship.
  • Trust is the main tenet of every relationship.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Trust is the main tenet of every relationship.

V zgornjem primeru uporabimo samostalnik tenet, ki pomeni načelo, princip, doktrina ali dogma. Lahko ga zamenjamo z naslednjimi sinonimi: belief, theme, principle, position.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine vam razreši marsikatero jezikovno dilemo in pomaga, da v angleščini spregovorite bolj samozavestno.