Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Bo prav their, they’re ali there?

 1. John and Lisa moved to a new house. They like _______________ new home.
 2. I just met my new neighbours, _____ lovely people.
 3. _____ is a beautiful park near the city centre.

 

 1. Their je svojilni zaimek za tretjo osebo dvojine in množine in pomeni njun/-a/-o/-i ali njihov/-a/-o/-i.
 • John and Lisa moved to a new house. They like their new home.

 

 1. They’re je okrajšana oblika ‘they are’, ki pomeni ‘oni/one so’.
 • I just met my new neighbours, they’re lovely people.

 

 1. There se največkrat uporablja v krajevnem pomenu ‘tja, tam’.
 • There is a beautiful park near the city centre.

There se pogosto uporablja tudi v strukturi ‘there is/are’.

 • There is only one lollipop left.
 • There are not many people who understand me.
 • Was there any food at the party?

Naredite še vajo v Virtualni Linguli.