Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Kateri stavek je pravilen?

  • I don’t think you have met my wife.
  • I think you haven’t met my wife.
Pravilen odgovor.

I don’t think you have met my wife.

Ko misel zanikamo z glagoli think, believe, suppose in imagine … 

I hope it doesn't rainje prvi glagol v nikalni obliki in drugi v trdilni.

  • I don’t suppose you have some change?
  • I don’t believe you have the courage.
  • I can’t imagine what he wants from us.

IZJEMA: glagol hope

  • I hope it doesn’t rain.

Kratka oblika nikalnega odgovora je možna z uporabo nikalnice not za glagolom

  • Will it rain? I hope not.

Z glagoli believe, imagine, think raje uporabljamo strukturo not … so

  • Will it rain? I don’t think so.
  • Has he come back yet? I don’t believe so.
  • Is it cold outside? I don’t imagine so.

Naredite kratko vajo v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.