Tečaj angleščine je pravi pristop za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Pa tudi za odpravo pogostejših napak, kot je zamenjevanje besed touch in feel. Besedi imata podoben pomen, a ju vseeno ne smemo zamenjevati.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • Don’t touch the stove, it’s hot!
  • Don’t feel the stove, it’s hot!
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Don’t touch the stove, it’s hot!

V zgornjem primeru uporabimo glagol touch, ki pomeni dotakniti se.

Touch se lahko uporablja tudi kot samostalnik, takrat lahko pomeni kanček, kot na primer:

  • The mixture needs a touch of sugar.

Primer 2:

  1. Touch the softness of this material.
  2. Feel the softness of this material.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Feel the softness of this material.

V zgornjem primeru uporabimo glagol feel, ki pomeni občutiti nekaj z dotikom.

Feel se lahko uporablja tudi kot glagol, ki pomeni počutiti se, čutiti, misliti, kot na primer:

  • I don’t feel so good, I think I ate too much. (počutiti se)
  • How do you feel about this topic? (čutiti, misliti)

Tečaj angleščine vam razreši marsikatero jezikovno dilemo in pomaga, da v angleščini spregovorite bolj samozavestno.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.