Tečaj angleščine je pravi pristop za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega, pa tudi za odpravo pogostejših napak, kot je zamenjevanje besed vain in vein. Besedi se izgovarjata skoraj enako, a pomenita nekaj povsem različnega.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • She is so vain. She likes looking herself in the mirror.
  • She is so vein. She likes looking herself in the mirror.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: She is so vain. She likes looking herself in the mirror.

V zgornjem primeru uporabimo pridevnik vain, ki pomeni domišljav ali nadut.

Lahko ga uporabimo tudi v frazi in vain, ki pomeni zaman, na primer:

  • Tom tried in vain to move the box, but it was just too heavy.

Primer 2:

  • He became so angry that you could see the vains on his forehead.
  • He became so angry that you could see the veins on his forehead.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: He became so angry that you could see the veins on his forehead.

V zgornjem primeru uporabimo samostalnik vein, ki pomeni veno ali žilo, na primer:

  • The function of the veins is to carry blood toward the heart.

Tečaj angleščine razreši marsikatero jezikovno dilemo in pomaga, da v angleščini spregovorite bolj samozavestno.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.