Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Kako boste izgovorili vegetable?

Katera izgovorjava je pravilna?

  • The potato is the most popular vegetable /vedʒteɪbl/ in this country.
  • The potato is the most popular vegetable /vedʒtəbl/ in this country.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: 

  • The potato is the most popular vegetable /vedʒtəbl/ in this country.

Ali je miza v zelenjavi?

Pogosto slišimo nerojene govorce angleščine reči, da imajo zelo radi vegetables, ali pa, da je bil let comfortable. Lepo, je pa kar »hudo«, če zelenjavo izgovorijo /vedʒteɪbl/. V zelenjavi ni mize (table /teɪbl/) in prav tako je ni v udobnem letu.

Končnico –able je vedno treba izgovoriti /əbl/, torej zelenjavo /vedʒtəbl/, udobno pa /kʌmftəbl/.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.