Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Kako boste izgovorili vegetable?

Pogosto slišimo nerojene govorce angleščine reči, da imajo zelo radi vegetables, ali pa, da je bil let comfortable. Lepo, je pa kar »hudo«, če zelenjavo izgovorijo /vedʒteɪbl/. V zelenjavi ni mize (table /teɪbl/) in prav tako je ni v udobnem letu.

Končnico –able je vedno treba izgovoriti /əbl/, torej zelenjavo /vedʒtəbl/, udobno pa /kʌmftəbl/.