Vejica spremeni pomen – zabavne napake

Vaje za angleščino so dobra priložnost, da obnovite in utrdite svoje znanje angleščine.

Kateri stavek vam je bolj všeč?

 • A woman without her man is nothing.
 • A woman, without her, man is nothing.

Ločila so zelo pomembna, saj lahko manjkajoča vejica popolnoma spremeni pomen povedi. Kateri od naslednjih stavkov je pravilen?

Primer 1:

 • Let’s eat, grandpa.
 • Let’s eat grandpa.
Pravilno je ...
Let’s eat, grandpa.

Vejica vedno stoji pred imenom osebe, ki jo naslavljamo. Stavek tako pomeni Gremo jest, dedek. Če vejica manjka, potem bomo pojedli dedka.

Primer 2:

 • Susan finds inspiration for her children’s books in cooking her family and her dog.
 • Susan finds inspiration for her children’s books in cooking, her family and her dog.

Pravilno je ...
Susan finds inspiration for her children’s books in cooking, her family, and her dog.

Pri naštevanju vejica loči samostalnike in glagole. Brez vejice v zgornjem stavku Susan kuha svojo družino in psa.

Primer 3:

 •   We offer a 50% discount on a pretty safe furnished flat.
 •   We offer a 50% discount on a pretty, safe furnished flat.

Pravilno je ...
We offer a 50% discount on a pretty, safe furnished flat.

Bi kupili stanovanje, ki ga oglas opisuje kot še kar varno?  Z vejico ločimo dva neodvisna pridevnika, ki opisujeta predmet (pretty in safe). Ker pa je pretty lahko tudi prislov, brez vejice opisuje pridevnik safe.

Primer 4:

 • Most of the time, travellers worry about their luggage.
 • Most of the time travellers worry about their luggage.

Pravilno je ...
Most of the time, travellers worry about their luggage.

Če se stavek začne z več kot tremi besedami, zelo pogosto postavimo za njimi vejico, da preprečimo dvoumnost povedi. V zgornjem stavku besedi time in travellers tvorita besedno zvezo, če med njima ne stoji vejica – časovni potniki.

Primer 5:

 • The student said the teacher is crazy.
 • The student, said the teacher, is crazy.

Pravilno ...
sta oba stavka.

Kdo je zdaj tukaj nor? Vejica loči direktni govor od poročanega in od nje je odvisno ali študent meni, da je učitelj nor, ali obratno.

Vaje za angleščino omogočajo boljše znanje jezika

Vaje za angleščino nam pomagajo do boljšega znanja in suverenega izražanja v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.