Tečaj angleščine je dobra priložnost, da se naučite novih struktur in ponovite že usvojeno znanje. Ena izmed pogostih napak, ki se pojavlja pri pisanju v angleščini, je napačna raba izrazov waist in waste, ki se izgovarjata enako (/weɪst/), pomenita pa nekaj popolnoma različnega.

Katera oblika je pravilna?

  1. My mom doesn’t like it when we waste food.
  2. My mom doesn’t like it when we waist food.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: My mom doesn’t like when we waste food.

Waste pomeni večjo porabo nečesa, kot je potrebno, potrato, pogosto zaradi brezbrižnosti ali nepravilne ocene, koliko nečesa potrebujemo.

Waste lahko nastopa v več slovničnih vlogah, in sicer kot:

  • samostalnik (pomen: potrata). Primer: I don’t want to go by bus, it’s a huge waste of time! It’s faster if we go by car.
  • glagol (pomen: porabiti). Primer: He wasted a lot of his money buying things he doesn’t need.
  • pridevnik (pomen: odpaden). Primer: New technologies show that we can reuse waste.

Katera oblika je pravilna?

  1. They measured my waste for my wedding dress.
  2. They measured my waist for my wedding dress.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: They measured my waist for my wedding dress.

Waist je samostalnik, ki označuje del telesa med boki in rebri, torej pas. Waist poimenuje le del telesa in ne modnega dodatka. Ko govorimo o modnem dodatku, moramo uporabiti besedo belt.

Primer razlike med belt in waist: Can I borrow your belt? Oh, it’s too big, because my waist is smaller then yours.

Tečaj angleščine pogosto razreši tudi kakšno slovnično dilemo. Slovnico vas v Linguli učimo prek pogovora.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.