Tečaj angleščine je pravi pristop za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Pa tudi za odpravo pogostejših napak, kot je zamenjevanje besed wait in weight. Besedi se izgovarjata skoraj enako, a pomenita nekaj povsem različnega.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  1. She is always eating fast food, that is why she is gaining weight.
  2. She is always eating fast food, that is why she is gaining wait.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: She is always eating fast food, that is why she is gaining weight.

V zgornjem primeru uporabimo samostalnik weight, ki pomeni teža. Bodite pozorni: glagol tehtati nima končnice t: to weigh:

  • How much do you weigh?

Primer 2:

  1. Opportunities are like sunrises. If you weight too long, you miss them.
  2. Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them.

V zgornjem primeru uporabimo glagol wait, ki pomeni čakati. Wait se lahko uporablja tudi kot samostalnik, ki pomeni čakanje, kot na primer:

  • We have had a long wait for him to become the CEO.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Tečaj angleščine vam razreši marsikatero jezikovno dilemo in pomaga, da v angleščini spregovorite bolj samozavestno.