Whether ali weather? Kako je prav?

Vaje za angleščino so odlična priložnost, da izboljšate svoje znanje slovnice in besedišča, pa tudi za odpravo napak, med katerimi je tudi zamenjevanje besed whether in weather. Besedi se izgovarjata skoraj enako, a pomenita nekaj povsem različnega.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  1. The weather today is very cold; it’s probably going to snow.
  2. The whether today is very cold; it’s probably going to snow.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: The weather today is very cold; it’s probably going to snow.

V zgornjem primeru uporabimo samostalnik weather, ki pomeni vreme. Uporabimo ga lahko tudi v različnih idiomih, kot na primer:

  • to be under the weather: slabo se počutiti ali imeti mačka:Tom said she was under the weather and couldn’t make it to the meeting.

Primer 2:

  1. I am going to the park, weather it’s raining or not.
  2. I am going to the park, whether it’s raining or not.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: I am going to the park, whether it’s raining or not.

V zgornjem primeru uporabimo veznik whether, ki pomeni ali, če, bodisi:

  • She wants to know whether you are coming to her wedding.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.

Vaje za angleščino: odpravite najpogostejše napake

Vaje za angleščino so odličen način, da izboljšamo svoje znanje angleščine.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.