wide-broad

Vaje za angleščino so najboljši način, kako izboljšati svoje znanje slovnice in besedišča.

Bo prav wide ali broad? 

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

 • We live in a very wide street.
 • We live in a very broad street.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • We live in a very wide street.

Pridevnik wide uporabljamo za fizično razdaljo od ene točke do druge in pomeni širok.

 • The car is too wide for the garage.

Primer 2:

 • He is tall with wide shoulders.
 • He is tall with broad shoulders.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno:

 • He is tall with broad shoulders.

Pridevnik broad ponavadi uporabljamo, ko se nanaša na del telesa ali v abstraktnem pomenu.

 • She has a broad view of things. (širok pogled)
 • There was broad agreement on the new government. (sporazumeli so se glede večine točk)
 • He was exceptionally broad minded for his age. (širokega obzorja, toleranten)
 • She was robbed in broad daylight. (jasni dnevni svetlobi)

Vaje za angleščino, ki jih delamo redno, lahko korenito spremenijo uspeh našega sporazumevanja in nam dajo potrebno samozavest pri izražanju.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si. Z veseljem vam bomo svetovali.