Tečaj angleščine je pravi pristop za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Pa tudi za odpravo pogostejših napak, kot je zamenjevanje besed witch in which. Besedi se izgovarjata skoraj enako, a pomenita nekaj povsem različnega.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  1. She dressed as a witch for Halloween.
  2. She dressed as a which for Halloween.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: She dressed as a witch for Halloween.

V zgornjem primeru uporabimo samostalnik witch, ki pomeni čarovnica oz. ženska s posebnimi močmi, ki izvaja magijo.

Witch se lahko uporablja tudi kot glagol, ki pomeni začarati ali uročiti. Na primer:

  • She witched him and he turned into a frog.

Primer 2:

  1. They made pizza, witch is my favourite meal.
  2. They made pizza, which is my favourite meal.

Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: They made pizza, which is my favourite meal.

V zgornjem primeru uporabimo zaimek which, ki pomeni kateri, ki ali kar. Na primer:

  • Which doctor did you see?

Tečaj angleščine vam razreši marsikatero jezikovno dilemo in pomaga, da v angleščini spregovorite bolj samozavestno.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.