Tečaj angleščine je dobra priložnost za usvojitev novih struktur in osvežitev že znanega. Pa tudi za odpravo zakoreninjenih napak. Ena izmed pogostih napak, ki se pojavlja pri pisanju v angleščini, je napačna raba besed wonder in wander, ki se izgovarjata podobno, pomenita pa nekaj popolnoma različnega.

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  1. I wonder how old he is.
  2. I wander how old he is.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: I wonder how old he is.

V zgornjem primeru uporabimo glagol to wonder, ki pomeni spraševati se, čuditi se, zanimati se za nekaj.

Beseda wonder lahko nastopa tudi kot samostalnik in pomeni čudo ali čudež, na primer:

  • It’s a wonder he came to my birthday party, as we had a huge fight the night before.

Primer 2:

  1. I sometimes like to wonder in the park, all alone.
  2. I sometimes like to wander in the park, all alone.
Kliknite za pravilen odgovor.
Pravilno: I sometimes like to wander in the park, all alone.

V zgornjem primeru uporabimo glagol to wander, ki pomeni potepati se, brezciljno hoditi.

Tečaj angleščine vam razreši marsikatero jezikovno dilemo. Novousvojeno besedišče pa v Linguli zvadimo prek pogovora.

Naredite vajo v Virtualni Linguli.