Izboljšajte svojo poslovno korespondenco v angleščini – Kako pravilno napišemo datum?

Ali pišete datum naslednjega sestanka, pa niste prepričani, ali je treba napisati oznako za okrajšavo (»st«, »nd«, »td«, »th« – 12th March) nad številko? Preprosto je – ni vam treba!

Obstajata dva pravilna načina zapisovanja datuma, in sicer:

1. dan, mesec in leto – 12 March 2011
2. mesec, dan, vejica in leto – March 12, 2011

Če je jasno, o katerem letu teče beseda, tudi letnice ni treba pisati. Pomembno pa je, da se odločite za eno obliko in ji sistematično sledite.

3 useful tips for improving your style

  1. Write long forms only, short forms are inappropriate.

 I am; We do not…

  1. Use indirect questions instead of direct questions.

Would you please confirm…/Could you explain to us…?

  1. Use formal phrases and expressions.

I look forward to…/I apologise for…/Further to your request for…

Če bi tudi vi radi usvojili veščine poslovnega sporazumevanja, se dogovorite za svetovalni pogovor v  jezikovni šoli Lingula, kjer vam bomo svetovali, kateri tečaj nemščine je za vas najprimernejši. Izkušeni predavatelji vam bodo pomagali razširiti besedišče in vas dobro pripravili na pogovor v najpogostejših poslovnih situacijah.

Preverite še svoje znanje poslovne korespondence v angleščini. Za dostop do vaj v Virtualni Linguli je potrebna prijava.