Členi v angleščini

Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, kateri člen uporabiti. V angleščini poznamo člene a/an, the ali pa člena ne uporabimo.

1. A/an imenujemo nedoločni člen, ki pravzaprav pomeni en, torej ga lahko uporabljamo samo, če govorimo o ednini. V pogovorni slovenščini bi ga lahko prevedli tudi kot »kar en«.

I saw a weird man today. Give me a chocolate bar, please. I need a taxi; I can’t walk any longer.

An se uporablja, če se beseda, pred katerim stoji, začne s samoglasnikom, torej a, e, i, o, u: an apple, an eye, an Indian, an ocean, an undersecretary. Pomembno je poudariti, da tukaj šteje izgovorjava in ne pisava.

I need an hour to get home. Hour izgovorimo s samoglasnikom na začetku /aʊə(r)/.

She needs to buy a uniform for school. – Uniform izgovorimo s soglasnikom /juːnɪfɔːm/.

2. The imenujemo določni člen in ga uporabljamo, če govorimo o nečem, kar že poznamo, kar je določeno in je lahko ali v ednini ali množini.

Look at the car over there! I like the coffee in that restaurant.

Zanimivost – the uporabljamo za vsa imena v množini.

The Alps is one of the great mountain range systems of Europe.

The USA comprises fifty states and a federal district.

The Smiths are coming for dinner tonight.

3. Člena ne uporabljamo, ko govorimo o splošnih stvareh.

Happiness is contagious.

Cars have wheels.

I drink coffee ever day.

Vaje

Člen a ali an? vaja 1, vaja 2

Člen a, an ali the? vaja 1

Člen the ali pa je pravilno brez člena? vaja 1, vaja 2, vaja 3

Leave a Reply