Articles – členi v angleščini

Angleščina – vaje vam nudi možnost, da odpravite najpogostejše napake, ki jih delamo govorci angleščine. Kdaj uporabiti a/an ali the?

Give me a ali the chocolate bar?

Členi v angleščini

V angleščini poznamo člene a/an, the ali pa člena ne uporabimo.

1. A/an imenujemo nedoločni člen, ki pravzaprav pomeni en, torej ga lahko uporabljamo samo, če govorimo o ednini. V pogovorni slovenščini bi ga lahko prevedli tudi kot »kar en«.
  • I saw a weird man today. Give me a chocolate bar, please. I need a taxi; I can’t walk any longer.

An se uporablja, če se beseda, pred katerim stoji, začne s samoglasnikom, torej a, e, i, o, u: an apple, an eye, an Indian, an ocean, an undersecretary. Pomembno je poudariti, da tukaj šteje izgovorjava in ne pisava.

  • I need an hour to get home. Hour izgovorimo s samoglasnikom na začetku /aʊə(r)/.
  • She needs to buy a uniform for school. – Uniform izgovorimo s soglasnikom /juːnɪfɔːm/.
2. The imenujemo določni člen in ga uporabljamo, če govorimo o nečem, kar že poznamo, kar je določeno in je lahko ali v ednini ali množini.
  • Look at the car over there! I like the coffee in that restaurant.

Zanimivost – the uporabljamo za vsa imena v množini.

  • The Alps is one of the great mountain range systems of Europe.
  • The USA comprises fifty states and a federal district.
  • The Smiths are coming for dinner tonight.
3. Člena ne uporabljamo, ko govorimo o splošnih stvareh.
  • Happiness is contagious.
  • Cars have wheels.
  • I drink coffee ever day.

Vaje

Angleščina – vaje za izboljšanje znanja

Angleščina – vaje nam pomagajo do suverenega izražanja v angleščini.

Imate vprašanja o tečaju angleščine, vas zanima več?

V Linguli prisegamo na pomembnost govora, pogovora in dogovora. Pokličite nas na 080 23 52 ali nam pišite na info@lingula.si.