Trpnik

Ko smo pasivni …

Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero obliko glagola uporabiti. Včasih ni pomembno, kdo je naredil neko dejanje, temveč je dejanje tisto, kar šteje. To situacijo slovnično izražamo s trpnikom (passive). Trpnik se v angleščini občutno bolj pogosto uporablja kot v slovenščini.

  • They discovered a new anti-virus. A new anti-virus was discovered.
Formula za trpnik:

  • predmet postane osebek (v zgornjem primeru a new drug)
  • be (v zgornjem primeru v času past simple) + past participle
  • I’ve been told that you are getting married.
  • A new government is being elected.
  • Don’t worry. It’ll be done.

Če pa je vršilec dejanja pomemben, uvedemo ga s predlogom by.

  • Penicillin was discovered by Alexander Fleming.

Vaje

vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6, vaja 7, vaja 8

Leave a Reply