Časi v angleščini

Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, kateri čas uporabiti. Tako kot v slovenščini imamo tudi v angleščini čase, ki se nanašajo na preteklost, sedanjost in prihodnost, le da jih je v angleščini precej več. Razlog za to je, da ima vsak čas svojo simple, continuous/progressive in perfect različico.

Če govorimo o časih, ki se nanašajo na preteklost, imamo past simple, past continuous in past perfect; časi, ki se nanašajo na sedanjost, imajo svoj present simple, present continuous in present perfect; prihodnjiki pa future simple, future continuous in future perfect.
Da je zadeva še bolj zapletena, ima vsak perfect čas svojo simple in continuous obliko – past perfect simple in continuous, present perfect simple in continuous ter future perfect simple in continuous.

1. Če poenostavimo, se vsi simple časi nanašajo na navadne, enostavne, vsakdanje dogodke, kot so:

  • I went to school by bike yesterday.
  • I drink a lot of green tea every day.
  • I will see the dentist next week.

2. Vsi continuous časi opisujejo en trenutek v časovnem obdobju.

  • I was watching TV when he arrived.
  • I am listening to the radio at the moment.
  • I will be driving to the seaside this time tomorrow.

3. Perfect časi pa govorijo o končanih dejanjih in njihovih posledicah v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

  • I had already spoken to her before Tom arrived.
  • I have seen her three times this year.
  • I will have finished my diploma paper by the end of the month.
[divider top=”0″]

Vaje

Nepravilni glagoli/Irregular verbs

Osnova časov so nepravilni glagoli. Seznam nepravilnih glagolov in vaje za trening oblik nepravilnih glagolov.
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4

Present

Present Simple
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6,
vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11, vaja 12

Present Continuous
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6,
vaja 7, vaja 8, vaja 9, vaja 10, vaja 11

Present Perfect Simple
vaja 1, vaja 2, vaja 3

Present Perfect Continuous
vaja 1, vaja 2, vaja 3

For or since?
vaja 1, vaja 2

Past

Past Simple
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4, vaja 5, vaja 6

Past Continuous
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4

Future

Will
vaja 1, vaja 2, vaja 3, vaja 4

Plans
vaja 1, vaja 2, vaja 3

Leave a Reply