Tečaj angleščine vam bo pomagal usvojiti nove strukture in osvežiti, kar ste že znali. Bo prav among ali between?

Katera oblika je pravilna?

Primer 1:

  • Our holiday house is in the countryside among the mountains and the sea.
  • Our holiday house is in the countryside between the mountains and the sea.
Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno:

  • Our holiday house is in the countryside between the mountains and the sea.

Between pomeni »med dvema« in jasno ločuje ljudi ali stvari.

  • She was standing between Joe and John.
  • His house is between the wood, the river and the village.

Primer 2:

  • Our holiday house is in the countryside among the trees.
  • Our holiday house is in the countryside between the trees.
Kliknite za pravilen odgovor.

Pravilno:

  • Our holiday house is in the countryside among the trees.

Among uporabljamo, ko je nekaj ali nekdo v skupini ali množici.

  • She was standing among a bunch of toys.
  • His house is hidden among the trees.

Tečaj angleščine je priložnost za razrešitev marsikatere jezikovne dileme.