Učenje angleščine je pogosto povezano z dvomom, katero besedo uporabiti. Bo prav lie ali lay?

Are you going to lie or lay on the beach this summer?

Glagola lie in lay včasih zamenjajo tudi naravni govorci angleščine. Ali ju znate pravilno uporabiti?

 • I don’t feel well. Can I _____ down for a moment?
 • Please _____ the book on the upper shelf.

Pravilno:

 •  I don’t feel well. Can I lie down for a moment?
 • Please lay the book on the upper shelf.

Lie

Glagol lie  pomeni ležati in se uporablja za osebe in živali. Ob sebi ne more imeti predmeta in njegovi nepravilni obliki za Past Simple in Present Perfect sta lay in lain. Primeri:

 • Present Simple: I lie on the sofa and watch TV every evening. 
 • Past Simple: I lay on the sofa and watched TV last night.
 • Present Perfect: I have lain on the sofa and watched TV since the news started.
 • Past Continuous: I was lyingon the sofa and watching TV when I heard the noise.

Lay

Glagol lay pomeni nekaj položiti, izleči. Vedno mu sledi predmet (lay the book on the table, lay my head down). Njegova nepravilna oblika za Past Simple in Present Perfect je laid. Primeri:

 • Present Simple: Birds lay eggs.
 • Past Simple: Our chicken laid eggs yesterday.
 • Present Perfect: Birds have lain eggs.
 • Present Continuous: Look at the birds over there. They are laying eggs.

Naredite še vajo v Virtualni Linguli. Za dostop do vaje se prijavite s svojim e-naslovom.