Otroci imajo ogromno energije, željni so znanja, zabave in igre. Skozi igro se učijo tudi novih spretnosti in jezika.

Boljši spomin, lepša izgovorjava, posluh za jezik …

Zgodnje učenje tujega jezika izboljša njihov spomin, kognitivne in slušne sposobnosti, pripomore pa tudi k razvoju možganske skorje, kar stimulira splošno inteligenco. Otrok pridobi boljši posluh za tuji jezik in sposobnost izgovarjave glasov, ki v materinem jeziku ne obstajajo. Z učenjem tujega jezika pred puberteto razvije lepšo in naravnejšo izgovarjavo. Srečevanje s tujim jezikom pred šestim letom starosti pa omogoča znanje tujega jezika z intonacijo naravnega govorca.

Spontano in zabavno

Kako pristopiti k učenju tujega jezika, ne da bi otroka preveč obremenjevali? Poslušanje pravljic, petje pesmic in igre so zabaven način usvajanja prvih besed in slovničnih struktur. Učenje mora biti spontano in zabavno, da je otrok motiviran in aktiven in mu tuji jezik ne pomeni bremena, saj se lahko ob tem pojavi odpor do učenja tujih jezikov.

anglescina za otroke

Spoznavanje kulture

Otroci z učenjem tujega jezika ne spoznavajo le novih besed, fraz in izgovarjave, ampak je to tudi prvi stik s tujo kulturo, pri čemer razvijajo strpnost do različnosti.

Na brezplačnih predstavitvenih urah tujih jezikov se lahko prepričate, ali vašemu otroku ustreza Lingulin način poučevanja. Odločitev za tečaj je po predstavitveni uri mnogo lažja.