Učenje angleščine je otrokom neskončen izziv, kajti povezano je s številnimi prijetnimi aktivnostmi: pri najmlajših z ustvarjanjem, pesmicami, igrami, pri večjih pa z zanimivimi zgodbami, stripi, pogovori, zabavnimi “drili”, projekti …

Učenje angleščine za otroke poteka na različnih ravneh, odvisno od tega, koliko je otrok star in kakšno obliko učenja si želimo –  celoletni ali krajši tečaj oziroma delavnico, individualne ure …

Tečaj angleščine za otroke – katerega izbrati

  • pravljične urice za otroke stare od 3,5 do 6 let
  • tečaji angleščine za osnovnošolce
  • poletne jezikovne počitnice v hribih
  • zimske in krompirjeve jezikovne počitnice
  • enodnevne jezikovne delavnice  (Angleščina s pospeškom)
  • angleščina za dijake

Učenje angleščine v Linguli je učinkovito in zabavno, učiteljice uporabljajo veliko različnih metod in pristopov, da se dejavnosti pogosto menjajo in se otroci ne začnejo dolgočasiti. Razvili smo učinkovit sistem poučevanja, ki upošteva, kako se učijo otroci, in željo po individualnem pristopu.

Brezplačne predstavitvene ure za otroke

Če bi radi preverili, kako otrokom ustreza Linguina metoda poučevanja, jih pripeljite na brezplačne predstavitvene ure v septembru februarju ali juniju.

Zanimivi članki o tečajih za otroke

Pripravili smo nekaj člankov o tem, kako poteka učenje angleščine za otroke, kaj vam priporočamo, kako lahko otroke učite tudi sami doma … Prijetno branje sta opisa poteka pravljičnih uric in kaj so prednosti zgodnjega učenja angleščine ….

Trije razlogi za učenje tujih jezikov za otroke

Poslušanje pravljic, petje pesmic in igre so zabaven način usvajanja prvih besed in slovničnih struktur. Učenje mora biti spontano … Preberite več.

 

Zgodnje učenje angleščine

Otroci pomen novih besed spoznavajo prek neverbalne komunikacije: kretenj, gibov, mimike … Ko se otrok spoznava z maternim jezikom, zaznava dejanja in jih posnema. Preberite več.

 

Učenje prek pesmic

Poslušajte pesmice, zapojte skupaj. Kdaj kasneje jih skupaj zapojte v avtu; najbolje tedaj, ko nastopi dolgčas. Praviloma gre za poskočne pesmice, pri katerih nas že melodija sama spravi v dobro voljo. Preberite več.

 

Pravljične urice v angleščini

Zgodnje učenje tujega jezika se začne enako, kot se otrok uči materinščine – prek igre, pravljic in pesmi. Preberite več.

 

Angleščina za otroke z interaktivnimi pravljicami

Pravljice in zgodbe bogatijo njihove izkušnje in so enkratno orodje za povezovanje domišljijskega sveta z otrokovo realnostjo. Preberite več.

 

Spodbudite otrokovo zanimanje za angleščino

Otroka med govorjenjem ne prekinjajte. Ko konča, mu povejte pravilno obliko povedi, ki naj jo za vami ponovi. Izogibajte se izrazom kot »to ni bilo prav«. Preberite več.

 

Interaktivne igrice

Otrok bo usvojil veliko angleških besed in se ob tem odlično zabaval. Preberite več.

 

Jezikovne počitnice in njihov vpliv na IQ

Mnoge raziskave so pokazale, da učenje jezika vpliva tudi na inteligenčni kvocient (IQ), izboljša spomin, pripomore k hitrejšemu reševanju problemov, .. Preberite več.

 

Jezikovne počitnice v hribih

Na jezikovnih počitnicah na Golteh aktivnosti potekajo v angleščini, tako da se besedišče otrok bogati iz minute v minuto, premo sorazmerno pa se razblinja tudi strah pred govorjenjem. Preberite več.

 

Jezikovne počitnice – zakaj je izkustveno učenje tako uspešno

Otroci se učijo prek igre vlog, kar jim omogoča razvijanje raznovrstnih znanj in veščin, spodbuja pa tudi njihovo motivacijo in poglablja razumevanje. Preberite več.

 

Kako otroku na zanimiv način približati tuj jezik?

Cilj je, da v razredu ustvarimo pozitivno atmosfero in v otroku vzbudimo zaupanje. Otrok, ki nima zaupanja v učitelja ali sošolce, bo veliko težje spregovoril. Preberite več.

 

Mednarodni izpiti iz angleščine za otroke

Izpiti YLE so namenjeni otrokom med sedmim in dvanajstim letom. Otrokom omogočajo, da se v sproščenem okolju in na zanimiv način seznanijo z mednarodnimi preizkusi znanja. Preberite več.

 

 

Leave a Reply